Farm
Astrakhan region, Narimanov, Vododelitel 32, Ostrovnaya str., 2.
Manufactory
23 Nanayskaya str., Astrakhan
Sales Office Moscow
101B Prospect Mira, Moscow
Sales Office Astrakhan
23 Nanayskaya str., Astrakhan
The shops
Astrakhanskaya Rybnaya Lavka (Astrakhan Fish Shop), 74 Mytnaya str.,
Danilovsky Market, Moscow
«Икорная лавка»
г.Астрахань, ул.Свердлова/Фиолетова, д.6/6
+7 (908) 611-44-91
Ikornaya Lavka (Caviar Shop),
6/6 Sverdlova/Fioletova str., Astrakhan, tel. +7 (908) 611-44-91
Astrakhanskaya Rybnaya Lavka No. 1 (Astrakhan Fish Shop No. 1), 27 B.Khmelnytsky str.,
Astrakhan, tel. +7 (908) 610-55-73
Astrakhanskaya Rybnaya Lavka No. 3 (Astrakhan Fish Shop No. 3), Building 9, 126 Boevaya str.,
Astrakhan, tel. +7 (988) 173-00-03
Astrakhanskaya Rybnaya Lavka (Astrakhan Fish Shop), 28/42 Krasnaya str.,
Krasnodar, tel. +7 (988) 234-77-25
Astrakhanskaya Ikornaya Lavka (Astrakhan Caviar Shop), 20 Konstitutsii SSSR str.,
Sochi, tel. +7 (988) 674-51-98
Astrakhanskaya Ikornaya Lavka (Astrakhan Caviar Shop), 2 Nab. Lavanda,
Esto-Sadok, Sochi, tel. +7 (918) 600-18-72
«Икорная лавка»
г.Астрахань, ул.Советская, 2

    Заказ в 1 клик